• Welcome to Hair loss Experiences hair loss forum.

    Free impartial hair loss advice, hair transplant advice, hair loss medications and hair loss news.
    You can contact us directly at [email protected] if you experience any problems.

Dr. Bisanga 2192 grafts May 2024

J

jjw24

member
I wrote my story in Dutch. A tip to translate the story in Google Chrome.

Na mijn 8-jarige onafgebroken zoektocht naar een geschikte haatransplantatie is nu het moment aangebroken om mijn ervaring te delen met jullie. Ik wil deze post maandelijks updaten om de vorderingen met jullie te delen.

Vanaf het moment dat ik in 2017 terugkwam van mijn buitenlandse stage op Curaçao viel mij een ding bij thuiskomst op, dat was namelijk dat mijn inhammen aanzienlijk waren toegenomen. Vanaf dat moment is er een bepaalde obsessie ontstaan die gezorgd heeft voor de oneindige zoektocht naar een geschikte haartransplantatiekliniek. In deze periode is mijn kennis en interesse op het gebied van haartransplantaties enorm toegenomen.

Na vijf klinieken te hebben bezocht in het binnenland (Nederland) en tientallen offertes te hebben opgevraagd in binnen- en buitenland, heb ik uiteindelijk mijn zoekgebied beperkt tot de lijst van de best hairtransplant surgeons in the world 23/24. Van deze klinieken kun je namelijk enigszins aannemen dat zij in staat zijn om niet van echt te onderscheiden haarlijnen te ontwikkelen dan wel 'bijna' niet van echt te onderscheiden.

Met alle respect voor binnenlandse klinieken in (Nederland), maar deze zijn simpelweg niet in staat om een haarlijn te ontwikkelen die in (een keer) naar mijn wens is, afgezien van Fuegenix maar die is momenteel financieel onhaalbaar. Naast dat ik de absolute noodzaak nog niet voelde om per direct een operatie te ondergaan, mistte ik als student ook de financiële middelen om de knoop door te hakken. Hierdoor heeft mijn zoektocht uiteindelijk maarliefst 8 jaar geduurd, waar ik bewust en onbewust dagelijks ben bezig geweest met het zoeken van prachtige resultaten en geschike klinieken.

Omdat na mijn 30e levensjaar mijn inhammen groter werden en ik meer financiële middelen tot mijn beschikking had, heb ik mij beperkt tot klinieken welke ik per auto kon bereiken. Hierdoor vielen voor mij de Maitland Clinic en Dr Reddy af. Ondanks dat Dr Reddy niet wordt vermeld in de lijst van de best hairtransplant surgeons 23/24 in the world, voelde ik mij wel aangetrokken tot zijn resultaten.

Hierdoor heb ik uiteindelijk het contact met dr Bisanga en dr Feriduni geconcretiseerd. Aangezien beide klinieken aan elkaar gewaagd zijn kon ik maar moeilijk kiezen. Omdat de wachtlijst bij Feriduni te lang was, heb ik uiteindelijk de voorkeur gegeven aan dr Bisanga. Hierdoor ben ik op 14 mei 2024 een haartransplantatie ondergaan bij dr Bisanga.


Google translation by Bigmac.

After my 8-year continuous search for a suitable hair transplant, the time has now come to share my experience with you. I want to update this post monthly to share progress with you.

From the moment I returned from my internship abroad in Curaçao in 2017, one thing I noticed when I returned home was that my intake had increased significantly. From that moment on, a certain obsession arose that led to the never-ending search for a suitable hair transplant clinic. During this period my knowledge and interest in the field of hair transplants has increased enormously.

After visiting five clinics in the Netherlands (Netherlands) and requesting dozens of quotes at home and abroad, I finally limited my search area to the list of the best hair transplant surgeons in the world 23/24. You can somewhat assume that these clinics are able to develop hairlines that are indistinguishable from real hairlines or that they are 'almost' indistinguishable from real hairlines.

With all due respect to domestic clinics in (the Netherlands), but they are simply not able to develop a hairline that is immediately to my liking, apart from Fuegenix, which is currently financially unfeasible. Besides the fact that I did not yet feel the absolute need to undergo surgery immediately, as a student I also lacked the financial resources to make the decision. As a result, my search ultimately lasted no less than 8 years, during which time I consciously and unconsciously spent every day looking for great results and suitable clinics.

Because after I turned 30 my inlets became larger and I had more financial resources at my disposal, I limited myself to clinics that I could reach by car. This eliminated the Maitland Clinic and Dr Reddy for me. Even though Dr Reddy is not mentioned in the list of the best hair transplant surgeons 23/24 in the world, I was attracted to his results.

As a result, I finally established contact with Dr Bisanga and Dr Feriduni. Since both clinics are evenly matched, it was difficult for me to choose. Because the waiting list at Feriduni was too long, I ultimately preferred Dr Bisanga. As a result, I underwent a hair transplant with Dr Bisanga on May 14, 2024.

Graft count FUE: 2192


Graft breakdown:

1 follicular Unit: 379 grafts

2 follicular Unit: 1471 grafts

3 follicular Unit: 342 grafts


Situatie voor de haartransplantatie:

IMG_20240515_163636.jpg


Situatie een dag na de operatie:
IMG20240515163356_01.jpg
 
  • Like
Reactions: TBH
Bigmac

Bigmac

Administrator
Staff member
Welcome to the forum. I added a Google translate to your post. Those 2192 grafts should provide you with an excellent hairline. It would be good to see a few more surgery pictures.
Looking forward to following your progress.
All the best.
 
J

jjw24

member
Welcome to the forum. I added a Google translate to your post. Those 2192 grafts should provide you with an excellent hairline. It would be good to see a few more surgery pictures.
Looking forward to following your progress.
All the best.
4 days after surgery. The recovery is very fast.

IMG20240518171211.jpg
IMG_20240518_171711.jpg
IMG_20240518_171737.jpg
 
Bigmac

Bigmac

Administrator
Staff member
Thanks for the extra pictures. The extraction pattern is spaced out nicely. You are recovery well.
 
Top